Politika privatnosti

Zaštita privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u X Group d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Xgroup.rs koristi „cookies“ (kolačiće) da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme. Ukoliko nastavite da koristite naš sajt, prihvatate postavljanje kolačića na Vaš uređaj. Ako odlučite da ne prihvatite naše kolačiće, ne možemo garantovati da ćete u potpunosti uživati u sadržajima sajtova kao što bi to inače bio slučaj.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Xgroup.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.
 

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu xgroup.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

X Group d.o.o. na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Xgroup.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Xgroup.rs nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama i drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI      pristanak za obradu podataka o licnosti.pdf

   U skladu sa odredbama člana 15 i člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), ovim putem izjavljujem da sam pročitao/la, razumeo/la i prihvatio/la Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje), koje mi je predočeno pre potpisivanja ovog pristanka, a naročito da sam upoznat:

  1. sa identitetom Rukovaoca i njegovim kontakt podacima,
  2. sa tim da je pravni osnov obrade obrada sa pristankom, kao i da se podaci o ličnosti koriste za potrebe kreiranja baze korisnika i obaveštavanja o aktivnostima Rukovaoca u skladu sa Obaveštenjem;
  3. sa tim koji se moji podaci o ličnosti prikupljaju;
  4. sa tim da Rukovalac moje podatke o ličnosti može proveravati, kopirati, ocenjivati, prosleđivati, elektronski i fizički skladištiti, čuvati i vršiti druge radnje obrade u okviru dozvoljene svrhe, u skladu sa ZZPL i Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti;
  5. sa pravom da mogu opozvati ovaj pristanak u svako doba, što podrazumeva da se nakon toga podaci o ličnosti brišu, kao i sa rokom čuvanja mojih podataka;
  6. sa pravima koje imam po ZZPL i načinom ostvarivanja tih prava, uključujući tu i pravo obraćanja Pritužbom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs ;
  7. sa merama zaštite koje u odnosu na podatke o ličnosti primenjuje Rukovalac;
  8. sa tim moji podaci o ličnosti mogu biti prosleđivani trećim licima (obrađivačima) u skladu sa odredbama ZZPL i Obaveštenjem;

Imajući sve gore navedeno u vidu, dajem svoj pristanak da Rukovalac obrađuje moje podatke o ličnosti u svrhe opisan Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.