GARANCIJA - SAOBRAZNOST

Saobraznost robe      Saobraznost X Group.pdf       izjava o saobraznosti 01012020.pdf       obavestenje o saobraznosti 01012020.pdf

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, dužni smo da vam isporučimo robu koja je saobrazna ugovoru. 

SVAKI NAŠ RAČUN (if- ili ifweb-) JE UJEDNO I SAOBRAZNOST - GARANCIJA NA TAJ PROIZVOD (garancija na računu je iskazana u mesecima)... 

Mi kao trgovac-prodavac, smo odgovorni za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od dana prelaska rizika na vas kao potrošača. 

Garancija na sve putničke, 4x4/SUV i C (kombi) pneumatike je 24 meseci. Na Goodyear grupaciju ima i dodatnih 12 meseci, ali sa ograničenom garancijom, odnosno sa Vašim učešćem, u zavisnosti od potrošenosti dezena... Pozovite radi razjašnjenja... 

Reklamaciju na saobraznost robe kao potrošač, a po zakonu, možete da prijavite: usmeno, na telefon; elektronskim putem na e-mail adresu, pisanim putem na našu adresu ( kontakt ), i  popunjavanjem reklamacionog lista ...

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.

 

Saobraznost (Garancija) i postupak reklamacije           Reklamacioni_list_X Group.pdf

Za sve proizvode u svojoj ponudi, X Group d.o.o., daje saobraznost-garanciju proizvođača u trajajnju od 24-48 meseci od datuma kupovine. 

Na Goodyear grupaciju ima i dodatnih 12 meseci, ali sa ograničenom garancijom, odnosno sa Vašim učešćem, u zavisnosti od potrošenosti dezena... Pozovite radi razjašnjenja... 

   U slučaju reklamacije, odnosno, pojave defekta na gumi, kupac može da pokrene postupak reklamacije obraćanjem prodavcu: usmeno, na telefon; elektronskim putem na e-mail adresu; pisanim putem na našu adresu ( kontakt ) , i popunjavanjem reklamacionog lista ... 

Pravo na reklamaciju imaju sva fizička i pravna lica kao kupci proizvoda. Dovoljan je račun o kupovini proizvoda  (digitalni dokument - račun, koji dobijate na vaš e-mail).i popunjen reklamacioni list ...

 

Slučajevi kada kupac ne može da pokrene postupak reklamacije:

-Ako je istekao garantni rok proizvoda (24+ meseci od datuma kupovine). 

-Ako je preostala dubina dezena spoljne gume u trenutku pokretanja postupka reklamacije manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

-Za proizvod bez jasno vidljivih standardnih identifikacionih oznaka u trenutku pokretanja reklamacije (oznaka proizvođača, identifikacioni kod, serijski broj i/ili DOT)

-Ako na proizvodu postoje bilo kakva mehanička oštećenja izazvana prilikom eksploatacije, ili izazvana nestručnom montažom ili demontažom proizvoda

-Ako je guma bila montirana na vozilo za koje proizvođač vozila u svojim tehničkim uputstvima nije propisao takvu dimenziju ili konstrukciju guma (pogrešno odabrana dimenzija ili tip gume, ili naplatka)

-Ako nisu poštovani uslovi za tehničku upotrebu proizvoda (pritisak pumpanja spoljnih guma, opterećenje vozila, tehnička ispravnost vozila, trapa i sl.)

-Ako guma pokazuje posledice habanja (brzo habanje, jednostrano, stepenasto, testerasto itd.)

-Ako proizvod izaziva smetnje u vožnji (trešenje kad je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako su smetnje u vožnji posledica otežanja na obručima točka ili stanja u kome je vozilo)

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na garanciju : 

>>> račun o kupovini proizvoda  (dovoljno je digitalni dokument, koji dobijate na vaš e-mail.  “Elektronskom doumentu se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku“ (član 4. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu).)

Ako i nemate račun za vaše pneumatike, obratite se nama, mi vas imamo u evidenciji.

 

Rešavanje reklamacija i donošenje odluke o reklamaciji vrši isključivo proizvođač.  X Group d.o.o. kao prodavac, sprovodi postupak između kupca i proizvođača.

Prodavac je obavezan da postupak reklamacije završi u roku od 15 radnih dana, a najkasnije u zakonom predviđenom roku, od dana prijavljivanja reklamacije. Izuzetak (produženje) mogu da budu neke neplanirane vanredne okolnosti...